Parafia Bierwce

W odległości 8km od Jedlińska, w środku wsi Bierwce, na tle rozległych łąk i lasów usytuowany jest kościół parafialny. Historia parafii  Bierwce nie jest zbyt odległa. Po drugiej wojnie światowej okoliczni   mieszkańcy zdecydowali o budowie kaplicy. Do tejże kaplicy przyjeżdżał raz w tygodniu ksiądz ,by odprawić mszę świętą .Decyzja o utworzeni parafii zapadła w roku 1957 .Rozpoczęły się starania o budowę kościoła parafialnego, która, mimo rozlicznych problemów gospodarczych, nie trwała długo. Rozpoczęła się w roku 1981, a pierwsze msze święte  zaczęto odprawiać  już w 1984 r.                               

 

 kościól

 

Architektami kościoła byli inż. Tadeusz  Derlatka i inż . Władysław Gierada. Konsekracja kościoła miała miejsce w 1986 r. i dokonana została  przez biskupa Adama Ozimka. Uroczystość odbyła się w rocznicę 25-lecia kapłaństwa budowniczego i byłego  proboszcza, księdza Władysława Kośca. Kościół, który stanął na miejscu dawnej kaplicy  jest przykładem współczesnej architektury. Świątynie zbudowano z cegły, obłożono kwadratowymi i prostokątnymi bloczkami jasnego piaskowca. Prace te wykonali miejscowi murarze i górale z okolic Piwnicznej oraz parafianie. Otoczona jest murem, osadzona srebrnymi świerkami, cyprysami, jodłą kalifornijską i modrzewiami. Z prawej strony placu kościelnego znajduje się korespondująca z architekturą kościoła dzwonnica; z lewej  duży drewniany krzyż  – pamiątka misji świętych z 1985 i 1997r. Fasada główna kościoła ozdobiona jest  białą figurą Najświętszej Maryi Panny z rozłożonymi rękoma. U szczytu dachu duży krzyż, stanowiący wraz z dwoma podporami wieżę kościoła.   Wnętrze  kościoła  to jedna  nowa główna  z kasetonowym sklepieniem. Ściany barwy białej, posadzka z terakoty, drewniana boazeria i dwa rzędy ławek dla wiernych, z tyłu chór i 13 głosowe organy. W podwyższonym prezbiterium ołtarz główny z białego marmuru, z prawej strony chrzcielnica, zaś z lewej strony ołtarza ambonka. Dekorację wnętrza kościoła stanowią obrazy, które są przykładem malarstwa współczesnego, wprowadzającego w  nastrój jednocześnie dostojeństwa  i modlitewnej pokory. Projektowali je i realizowali artyści malarze – bracia Muszyńscy z Kielc. Centrum ołtarza głównego to dużych rozmiarów obraz Matki Bożej z sercem przebitym mieczem .Prawą ręką Maryja wskazuje serce ,w lewej luźno trzyma bukiet białych lili. Matka  Boża stoi pośród traw i kwiatów. Tło rozświetlone  przez promienie bijące  od postaci Maryi stanowi polski  krajobraz ; pola, łąki, lasy i wijące  się wstęgi dróg  z ustawionymi przy nich domostwami.  W schodkowo ustawionych wnękach miedzy oknami znajduje się XIV stacji Drogi Krzyżowej. Stacje  to dużych rozmiarów obrazy olejne (270×130) przedstawiające mękę Pana Jezusa. Kolorystyka utrzymana w  odcieniach ciepłych brązów i pomarańczy bardzo silnie kontrastuje z chłodnym, wręcz lodowatym  tłem krajobrazu, który towarzyszy drodze Pana Jezusa na Golgotę. Ów kontrast jest symbolem chłodu  ludzkich serc i  miłości Chrystusa.  Z prawej strony ołtarza, dyskretnie zamaskowane fragmentem architektury,  wejście do zakrystii. Schodami w dół  można zejść do kaplicy kościoła – gdzie odprawiają się codzienne nabożeństwa.  Kaplica pachnąca wewnątrz drewnem, jednonawowa z wykonanym z drewna  jesionowego  ołtarzem w centralnej części. To tu znajduje się  tabernakulum przeniesionej z dawnej kaplicy oraz obraz Matki Bożej namalowanej  przez artystę – zakonnika z Niepokalanowa. Ściany zdobią płaskorzeźby – stacje Drogi Krzyżowej. Całość dopełniają  dwa rzędy  masywnych ławek. W skarbcu świątyni znajdują się relikwiarz  z drzewem Krzyża Świętego, ofiarowany  przez kanclerza  kurii sandomierskiej , księdza Jana  Kaczmarskiego. Proboszczem parafii od 1980 r. do 2011 był  ks. Władysław Kosiec. Obecnie proboszczem parafii Bierwce jest  od 2011r. ks. Janusz  Chamera.    

 

Do parafii należą: Bierwce, Budki, Czarny Ług, Godzisz, Huta, Jeziorno, Kruszyna, Obózek, Osada Janki, Sakinówka, Urbanów, Wierzchowiny, Zielonka

 

bierwce

 

@Copyright Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic,
jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.

Kontakt

bierwce@gmail.com

Bierwce 22
26-660 Jedlińsk