Ośrodek zdrowia

otwarcie_osrodek_bierwce

 

W dniu 14 listopada 2008 r. został otwarty Ośrodek Zdrowia w Bierwcach. Była to jedna z ważniejszych i kosztownych inwestycji w gminie współfinansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego, którą rozpoczęto w 2007 r. Jest to nowoczesny obiekt posiadający w swym zakresie trzy gabinety lekarskie, gabinet stomatologiczny, gabinet zabiegowy, pokój szczepień oraz całe zaplecze socjalno – sanitarne. Nowo wybudowany budynek Ośrodka Zdrowia zastąpi obecnie użytkowany obiekt nie spełniający aktualnie elementarnych standardów dla tego typu placówek.

 Gmina Jedlińsk jako pierwsza w dawnym województwie radomskim już w styczniu 1995 r. przejęła podstawową opiekę zdrowotną. Powstał wówczas Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku obejmujący trzy Ośrodki Zdrowia: w Jedlińsku, Wsoli i Bierwcach. Baza lokalowa ośrodków pozostawiała wiele do życzenia.  Poprawę ich stanu rozpoczęto od  wykonania  kapitalnego remontu w Ośrodku Zdrowia w Jedlińsku, następnie adaptowano pomieszczenia w Publicznej Szkole Podstawowej we Wsoli by tam przenieść z prywatnego budynku Ośrodek Zdrowia. W najgorszym stanie technicznym pozostał Ośrodek  w Bierwcach, któremu z końcem tego roku groziło zamknięcie. 

W 2005 roku po przeprowadzeniu analizy kosztów, okazało się że remont i rozbudowa tego budynku jest nieopłacalna i wręcz niemożliwa w związku z ograniczeniami jakie stanowiła  zbyt mała powierzchnia działki. Dzięki przychylności Rady Gminy, osobistemu zaangażowaniu Pani Ewy Ofiary – Radnej z tego terenu a także  księdza kanonika Władysława Kośca postanowiliśmy wybudować nowy budynek na działce obok szkoły w Bierwcach. Całkowity kosz budowy tego obiektu to prawie 1.200.000zł. Z czego prawie 700.000 zł. to środki własne a 500.000,- to  środki pozyskane od Samorządu Województwa Mazowieckiego. W dniu 14.11.2008. odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka.

 

 IF  ośrodek 2

  

 

                                    Ważne     Informacje

 
Dyrektor SPZOZ
 
LEKARZ
Roman Kiraga
TEL. 48 3213017
 
 
Kierownik ośrodka zdrowia w Bierwcach
LEKARZ
Roman Horbacz
TEL. 48 3216201
 
przyjmuje: 
Poniedziałek: 9:35-13:00  wizyty domowe
                         13:00-17:00 ambolatorium
 
Wtorek:            8:00-13:35 ambolatorium
                         13:35-15:35 wizyty domowe
 
Środa:              8:00-13:35 ambolatorium
                           13:35-15:35 wizyty domowe
 
Czwartek:         8:00-13:35 ambolatorium
 
Piątek:              8:00-13:35  ambolatorium
                           13:35-15:35 wizyty domowe
 
 
Lekarz pediatra
Renata Jarecka- Sobczyk
przyjmuje:
środa od 8.00 do 13.00
piątek od 8.00 do 13.00
 
 
Lekarz stomatolog
M. Gospodarczyk-Janaszek
Przyjmuje:
Poniedziałek 13-18
Wtorek 8-14
Piątek 8-13
 
 
Kartoteka czynna:
Poniedziałek: 8:00 – 15.00
Wtorek: 8:00-15.00
Środa: 8.00- 15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00
 
 
Telefoniczne wyciąganie kart pod warunkiem wolnych numerków do lekarza:
Poniedziałek: 15.00-16.00
Wtorek: 10.00-12.00
Środa: 10.00-12.00
Czwartek:10.00-12.00
Piątek:10.00-12.00
 
PUNKT POBRAŃ CZYNNY W KAŻDY DRUGI I CZWARTY WTOREK MIESIĄCA.
 
Badanie lekarskie
dzieci i młodzieży od 0-18r.ż.
tylko w obecności rodzica lub
opiekuna prawnego
Podstawa prawna
Art. 32 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Art. 16 i 17 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
Art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego
 
 
Poradnia Ginekologiczna czynna od dn. 3.01.2011 w Ośrodku Zdrowia we Wsoli.
Zapisy w Ośrodku we Wsoli. 
517 151 286
48 32 15 408
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA 
MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA POWIERZYŁ WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU CAŁEGO POWIATU RADOMSKIEGO SAMODZIELNEMU PUBLICZNEMU ZESPOŁOWI ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH.
 
 
Miejsca udzielania świadczeń:
RADOM, ul. OKULICKIEGO 58/70   tel 331 26 78, kom. 516 192 665
PIONKI, ul. SIENKIEWICZA 29 tel. 48 381 86 38, kom. 500 167 539
 
Świadczenia obejmują:
Ambulatoryjną opiekę lekarską
Wyjazdową opiekę lekarską- udzielanie świadczeń w domu pacjenta
Ambulatoryjne świadczenia pielęgniarskie
Wyjazdowe świadczenia pielęgniarskie w domu chorego.
 
 
 
 
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE
NZOZ Poradnia Stomatologiczna
Kozienice, ul. Sienkiewicza 28
tel. 48 614 43 00

@Copyright Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic,
jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.

Kontakt

bierwce@gmail.com

Bierwce 22
26-660 Jedlińsk