Kalendarium wydarzeń, ogłoszenia

W tym miejscu będziemy informować odwiedzających o nadchodzących wydarzeniach, szczegółowych planach różnych przedsięwzięć, a także publikować bieżące ogłoszenia. Niedługo pojawią się tutaj informacje z życia szkoły, takie jak terminy spotkań z rodzicami, plan lekcji itp.  Zapraszamy wkrótce.

———————————————————————————————————————————————————–

Zaproszenie na projekcję filmu ,,Królowej Anielskiej Śpiewajmy”

Ks. Proboszcz Parafii NSNMP w Bierwcach Janusz Chamera  oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic serdecznie zapraszają na  film dokumentujący nabożeństwa majowe  w  parafii i okolicach.

W dniu 24 października 2015r. ( sobota ) godz. 17.00  w naszym kościele zostanie przedstawiona projekcja  filmu   „ Królowej Anielskiej Śpiewajmy”, którą zrealizowało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic rejestrując aktywność religijną parafii . Zapraszamy wszystkie osoby  , które brały udział w śpiewaniu przy figurach i w kościele od najstarszego pokolenia po najmłodsze  oraz wszystkich chętnych do obejrzenia filmu. Jest to niezmiernie ważne i cenne dla parafii  ,że ta trwająca tradycja  uzewnętrznia się.

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

 

—————————————————————————————————————————————-

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BIERWCE I OKOLIC

 

Ogłasza

Konkurs fotograficzny „ Aktywny wypoczynek w fotografii”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

Fotografie w formie cyfrowej należy przesłać do 7 września 2015 r. na adres e-mail  magdacom@wp.pl  lub dostarczyć wywołaną fotografię do sekretariatu PSP Bierwce z opisem imię ,nazwisko, klasa, tytuł.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13.09.2015r.(niedziela) podczas Jarmarku Ludowego w Bierwcach.

 

KONKURS KULINARNY „BIERWIECKA BABA”

Ciasto(Babę) należy dostarczyć do godz15.00 w dniu 13.09.2015r. przed rozpoczęciem Jarmarku Ludowego.

 

Konkurs tańca ludowego – zapisy podczas trwania Jarmarku Ludowego po ogłoszeniu przez organizatorów.

Dla wszystkich uczestników konkursów będą dyplomy , a dla zwycięzców jury przekaże cenne nagrody.

 

Tel. kontaktowy: 506196480 (Ewa Ofiara)

—————————————————————————————————————————————————————–

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BIERWCE I OKOLIC

Grupa nieformalna Aktywne Bierwce

 

 

 Projekt  ” Wieś aktywna – wczoraj a dziś”  dofinansowny ze środków Programu ” Fundusz Inicjatyw Obywatelskich -Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy , Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

 

logo_FIOML

ZAPRASZAJĄ

 

Do Publicznej Szkoły Podstawowej  w Bierwcach dnia 26.10.2014r.                     ( niedziela ) godz.15.00  na podsumowanie projektu

„ WIEŚ AKTYWNA –WCZORAJ A DZIŚ”

W programie :

-program artystyczny w wykonaniu uczestników projektu

-prezentacja multimedialna ( wspomnienia i lokalna historia )

– wystawa prac powstałych w trakcie warsztatów bibułkarskich ,   plecionkarskich oraz reportażowo – dziennikarskich

-wystawa starych fotografii 

-konkurs wiedzy o rodzinie Przyłęckich , dawnych właścicielach wsi Bierwce

– degustacja potraw lokalnych

Podczas imprezy zostanie zorganizowany pokaz robienia masła , sera ,darcia pierza , pieczenia chleba.

 

Do wspólnej zabawy zachęcać będzie Kapela Braci Tarnowskich

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

JEDLIŃSK

Cyrk Maska w Jedlińsku już w sobotę, 18 października !Już w sobotę, 18 października 2014 Cyrk Maska zaprasza mieszkańców Jedlińska – dzieci, młodzież i dorosłych na barwne widowisko cyrkowe !W programie między innymi:
pokazy iluzji, latające bumerangi, żonglerka diabolo, wesoły klaun
a także węże, kogut, gołębie, tchórzofretki, pieski, strongman.
Tylko w naszym Cyrku – MAŁPY !Ceny biletów: 
dzieci 10 zł
młodzież 15 zł
dorośli 20 złJedlińsk – barwne widowisko Cyrku Maska odbędzie się już 18 października 2014 roku (sobota). Przedstawienie rozpocznie się o godzinie 17:00.
Cyrkowy namiot stanie na terenie OSiR.
Oferujemy także noski klauna, świecące gadżety, balony
a także watę cukrową, słodycze czy popcorn !


Spędź ten czas razem z nami !

Serdecznie zapraszamy !
Cyrk Maska

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Projekt  ” Wieś aktywna – wczoraj a dziś”  dofinansowny ze środków Programu ” Fundusz Inicjatyw Obywatelskich -Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy , Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

logo_FIOML

 

 

Projekt: „Wieś aktywna – wczoraj a dziś”

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA

W PROJEKCIE „WIEŚ AKTYWNA – WCZORAJ A DZIŚ”

 

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:

  1. Realizator projektu – Aktywne Bierwce (grupa nieformalna).
  2. Partner / Lider – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic, Bierwce 22, 26-660 Jedlińsk.
  3. Partnerzy  merytoryczni – Publiczna Szkołą Podstawowa w Bierwcach, Gminne Centrum Kultury w Jedlińsku.
  4. Partnerzy medialni – Tygodnik Oko, Panorama Gminy Jedlińsk, portale internetowe: www.razemdlaradomki, www.wdolinieradomki.pl.

5. Projekt – projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic pn. „Wieś aktywna – wczoraj a dziś” – w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

6. Warsztaty – warsztaty/zajęcia realizowane w ramach projektu „Wieś Aktywna – wczoraj a dziś”

7. Kandydat –  osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie zasad określonych w Regulaminie Uczestnictwa w projekcie pn. „Wieś Aktywna  – wczoraj a dziś.

8.  Uczestnik – Kandydat, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Regulaminie został dopuszczony do udziału w warsztatach.

§ 2

Ogólne założenia projektu:

1.  Realizacja projektu ma na celu podjęcie działań na rzecz rozwoju kultury poprzez jej upowszechnienie oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury. Projekt ma dążyć do integracji środowiska lokalnego, kreować wydarzenia i inicjatywy związane z rozwojem mieszkańców.

2. Projekt realizowany jest w okresie od 23.08.2014 r. do 30.10.2014 r. na terenie gminy Jedlińsk w województwie mazowieckim.

3. Projekt przewiduje realizację zajęć warsztatowych: bibułkarskie, plecionkarskie, reportażowo-dziennikarskie.

4. Projekt skierowany jest do grupy 24 osób – 12 osób niepełnoletnich oraz 12 osób pełnoletnich – zamieszkałych/zameldowanych na terenie gminy Jedlińsk.

5. Udział w projekcie jest bezpłatny.

6. Każdy uczestnik ma obowiązek uczestnictwa we wskazanych w projekcie zajęciach.

7. Partner / Lider pokrywa koszty związane z udziałem uczestników w warsztatach z środków udzielonej mikrodotacji.

§ 3

Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są:

– na stronie internetowej  www.bierwce.pl,

– w Biurze Projektu, Bierwce 47 (budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierwcach) w godz. 8.00-14.00.

 

II. Rekrutacja Kandydatów do udziału w projekcie

 

§ 4

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące warunki:

1. Udział w projekcie mogą wziąć osoby w wieku od 10 do 18 lat  (w liczbie 12 os.) oraz osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok życia (w liczbie 12 os.)

2. Zameldowane (lub zamieszkałe) w województwie mazowieckim na terenie gminy Jedlińsk.

 

Procedura rekrutacyjna:

§ 5

Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie zobowiązane są dostarczyć osobiście do Biura projektu mieszczącego się w Bierwce 47 (w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierwcach):

1)      Wypełniony i podpisany czytelnie formularz zgłoszeniowy dostępny w biurze projektu, siedzibie Partnera projektu Bierwce 22 oraz na stronie internetowej Partnera / Lidera projektu;

2)      Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy stanowi dokument/deklarację uczestnictwa w projekcie. Uczestnik podpisując powyższy dokument (formularz zgłoszeniowy) oświadcza, iż ma świadomość posiadania prawa wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Zgłoszenia dokonywane bez zachowania powyższych postanowień nie będą przyjmowane ze wzglądu na swoje wady formalne, zaś złożone pozostaną nierozpatrzone.

4. O przyjęciu do Projektu decydować będzie kolejność złożenia kompletnych dokumentów rekrutacyjnych.

5. Złożone przez Kandydata dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.

6. Rekrutacja prowadzona będzie w Biurze Projektu oraz w siedzibach Partnerów merytorycznych Projektu.

7. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Kandydaci informowani będą drogą e-mail/ telefonicznie/osobiście.

8. W przypadku pojawienia się dodatkowych wolnych miejsc Realizator projektu będzie kontaktował się z osobami z listy rezerwowej.

11. W przypadku dużego zainteresowania projektem – Realizator projektu wraz z Liderem projektu może podjąć decyzję o umożliwieniu uczestnictwa w warsztatach większej grupie osób.

III. Organizacja warsztatów

§ 6

1. Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją warsztatów ogłaszane będą przez Partnera / Lidera na stronie internetowej www.bierwce.pl.

§ 7

1. Zajęcia odbywać się będą we wskazanych miejscach i terminie w Harmonogramie warsztatów.

2. Harmonogram warsztatów ogłoszony zostanie na stronie internetowej www.bierwce.pl.

3. Istnieje możliwość zmian terminów szkoleń i godzin, w których będą się one odbywać, po uprzednim poinformowaniu Uczestników.

§ 8

1. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia dokumentów oraz dostarczonych list przez okres trwania projektu.

 

§ 9

1. Uczestnik zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Przekroczenie 40% nieobecności, bez podania stosownego uzasadnienia, będzie podstawą do skreślenia z listy Uczestników warsztatów.

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Uczestnik będzie zobowiązany do poinformowania o tym realizatorów projektu.

§ 10

1. Organizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień.

2. W przypadku zmian dokonanych w Regulaminie bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień o tym fakcie Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą: e-mailową, telefoniczną lub osobiście

3. W przypadkach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Koordynator projektu.

 

§ 11

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2014 r.  i obowiązuje przez okres realizacji projektu.

 

§ 12

1. Niniejszy regulamin dostępny jest:

– w Biurze Projektu, mieszczący się w Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach, Bierwce 47.

– stronie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic:  bierwce .pl

 

 

Projekt: „Wieś aktywna – wczoraj a dziś” Współfinansowany przez FIO-Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

HARMONOGRAM

WARSZTATY BIBUŁKARSKIE

Lp.

DATA MIEJSCE Godz.
1. 08.09.2014r. BIERWCE  47 15.00 – 17.00
2. 12.09.2014r. BIERWCE  47 15.00 –17.00
3. 16.09.2014r. BIERWCE  47 15 .00- 17.00
4. 23.09.2014r. BIERWCE  47 15.00– 17.00
5. 30.09.2014r. BIERWCE  47 15.00 – 17.00
6. 07.10.2014r. BIERWCE 47 15.00 – 17.00
7. 14.10.2014r. BIERWCE 47 15.00 – 17.00
8. 21.10.2014r. BIERWCE  47 15.00 – 17.00

 

HARMONOGRAM

WARSZTATY PLECIONKARSKIE

Lp.

DATA MIEJSCE Godz.
1. 10.09.2014r. BIERWCE  47 16.00 – 18.00
2. 13.09.2014r. BIERWCE  47 16.00 – 18.00
3. 19.09.2014r. BIERWCE  47 16.00 – 18.00
4. 26.092014r. BIERWCE  47 16.00 – 18.00
5. 03.10.2014r. BIERWCE  47 16.00 – 18.00
6. 10.10.2014r. BIERWCE  47 16.00 – 18.00
7. 17.10.2014r. BIERWCE  47 16.00 – 18.00
8. 24.10.2014r. BIERWCE  47 16.00 – 18.00

 

HARMONOGRAM

WARSZTATY REPORTAŻOWO – DZIENNIKARSKIE

Lp.

DATA MIEJSCE Godz.
1. 05.09.2014r. BIERWCE  47 15.00 – 17.00
2. 09.09.2014r. BIERWCE  47 15.00 – 17.00
3. 20.09.2014r. BIERWCE  47 15.00 –  17.00
4. 27.09.2014r. BIERWCE  47 15.00 – 17.00
5. 04.10.2014r. BIERWCE  47 12.00 – 14.00
6. 11.10.2014r. BIERWCE  47 12.00 – 14.00
7. 18.10.2014r. BIERWCE  47 12.00 – 14.00
8. 25.10.2014r. BIERWCE  47 12.00 – 14.00

Projekt  ” Wieś aktywna – wczoraj a dziś”  dofinansowny ze środków Programu ” Fundusz Inicjatyw Obywatelskich -Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy , Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

 

logo_FIOML

 

 

 

 

Ogłoszenie

Podaruj Krople miłości

Podstawowe informacje dla dawcy

– może nim zostac zdrowa osoba w wieku 18-65 lat

– niezbedny jest dokument ze zdjęciem stwierdzający tozsamosc wraz z numerem pesel oraz adresem zamieszkania lub zameldowania

– waga powyzej 50 kg

 

Przed oddaniem krwi należy:

– zjeść lekko strawny posiłek oraz zadbac o odpowiednie nawodnienie organizmu,

– nie wolno spożywać alkoholu oraz innnych substancji zmieniających nastrój,

– należy ograniczyc palenie papierosów,

 

Znajdź czas, przyjdź w niedziele 8 czerwca 2014 roku w godzinach 9:30-13:30 do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierwcach.

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

PUNKT APTECZNY w Bierwcach
Godziny otwarcia punktu:
Poniedziałek – piątek:   od  8.00 – 18.00
Sobota : od  8.00 – 13.00

Tel: 48 38 93 845

 

———————————-

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce  i Okolic

Zaprasza

Na spotkanie z okazji DNIA KOBIET

,,TANECZNYM  KROKIEM KU WIOŚNIE ”

które odbędzie się w dniu  01.03.2014 ( Sobota)

w świetlicy PSP Bierwce  godzina .15.00

Zapewniamy dobrą zabawę z DJ-em oraz zespołem z Bieniędzic

———————————-

W dniu 6 stycznia 2014 w święto Trzech Króli o godz. 9.00 w kościele Niepokalanego Serca NMP  w Bierwcach
odbędzie się koncert kolęd  chóru nauczycielskiego Canto z Przysuchy.

Serdecznie zapraszamy

ks.Janusz Chamera

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

 

 

 

 

 

 

@Copyright Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic,
jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.

Kontakt

bierwce@gmail.com

Bierwce 22
26-660 Jedlińsk