Opowiedz mi swoją historię – wieczornica w PSP w Bierwcach

„Opowiedz mi Twoją historię” – wieczornica w PSP w Bierwcach

26 marca 2012 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach odbyło się spotkanie uczniów z najstarszymi mieszkańcami wsi. Scenerią spotkania było nasze szkolne „Muzeum pod strzechą”, które zostało reaktywowane w nowym, wspaniałym budynku w formie izby w dawnej wiejskiej chacie. Pokazane w ten sposób, gromadzone od lat eksponaty, stwarzają nam nowe możliwości dydaktycznego i wychowawczego wykorzystania.

Wspomniane spotkanie było podsumowaniem realizowanego przez pół roku projektu edukacyjnego „Kręć się kręć wrzeciono.. „ (dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce). Zatytułowaliśmy je „Opowiedz mi Twoją historię”. Miało ono charakter kameralny, sprzyjający wysłuchaniu wspomnień dziadków i pradziadków naszych uczniów.

Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Joanna Mazur, która życzliwie wspiera wszystkie inicjatywy służące rozwojowi uczniów, szczególnie związane z regionalizmem i patriotyzmem lokalnym. Następnie nauczycielka historii Bożena Zbrożyna, pracująca w szkole w Bierwcach od 34 lat, organizatorka „Muzeum pod strzechą” i współautorka projektu, dokonała podsumowania działań podjętych w ramach jego realizacji. W kolejnym punkcie naszego spotkania uczniowie klasy IV zaprezentowali swoją wiedzę i umiejętności zdobyte podczas realizacji projektu – była to specyficzna forma lekcji na temat „Co to jest folklor?”, a wszystko przeplecione tańcem i piosenką.

bierwce
bierwce bierwce

Po tym wstępie oddaliśmy głos zaproszonym seniorom, wśród których byli: Panie Teresa Sułek, Teresa Rudecka, Marianna Kwiatkowska, Daniela Król, Irena Kwiecień. Wspomnienia dotyczące dzieciństwa, lat szkolnych naszych gości były niezwykle barwne i wzruszające. Na pewno wszyscy zapamiętają opowieść Pana Tadeusza Majchrzaka o ostatniej drodze marszałka Piłsudskiego z Warszawy do Krakowa, wzbogaconą recytacją zapamiętanego przez niego wiersza „Pogrzeb Marszałka”. Nasi uczniowie dowiedzieli się, jak ich babcie wspominają szkołę, zabawy i zajęcia po lekcjach, prace w gospodarstwie rolnym, a wszystko to w czasach, gdy w Bierwcach nie było jeszcze prądu elektrycznego. Były piosenki, wierszyki z pamiętników, a nawet poczęstunek na ludowo.

Mieliśmy też przyjemność gościć też przedstawicieli władz samorządowych gminy Jedlińsk z Panem Wójtem Wojciechem Walczakiem, przewodniczącym Rady Gminy Panem Waldemarem Suliszem oraz naszą nieocenioną radną Ewą Ofiarą, która wspiera i wspomaga wszelkie inicjatywy i działania naszej szkoły.

Myślimy, że czas spędzony wśród ludowej oprawy, wiejskiego poczęstunku, opowieści….. długo pozostanie w pamięci zarówno uczniów, jak i obecnych gości. Idąc za słowem Pana Wójta warto organizować takie spotkania, warto pamiętać o historii i przekazywać ja z pokolenia na pokolenie.

Małgorzata Jemiołek, Beata Komorowska, Anna Kozłoska, Bożena Zbrożyna
Autorki projektu „Kręć się kręć wrzeciono..”

Katyński Dąb Pamięci w szkole w Bierwcach – dwa lat później

W kwietniu 2010 r. PSP w Bierwcach – jak i wszystkie szkoły w gminie Jedlińsk – przystąpiła do projektu „Katyń…ocalić od zapomnienia”. Naszej szkole wyznaczono postać porucznika Mariana Szachowicza, urodzonego w Radomiu w 1913 r., nauczyciela, żołnierza KOP, któremu posadzony został Dąb Pamięci w dniu 14 kwietnia 2010 r.

Wszyscy pamiętamy, że rok ten zapisał kolejną tragiczną kartę naszej historii. 10 kwietnia w drodze na uroczystości katyńskie zginął polski prezydent prof. Lech Kaczyński wraz z całą delegacją. Podjęliśmy wówczas decyzję o posadzeniu jeszcze jednego dębu dla uhonorowania tragicznej śmierci Prezydenta RP, a także ufundowaniu tablicy upamiętniającej to tragiczne wydarzenie.

W tym roku szkolnym – po oddaniu nowego wspaniałego gmachu naszej szkoły i zagospodarowaniu terenu wokół niej – postanowiliśmy umieścić obok dębu kamień z tabliczką upamiętniającą „naszego bohatera”. Dzięki współpracy ze środowiskiem lokalnym, władzami gminy udało nam się przygotować miejsce, w którym mogliśmy godnie uczcić pamięć por. Mariana Szachowicza.

W dniu 11 maja 2012 r. odbyła się piękna i podniosła uroczystość odsłonięcia tablicy i poświęcenia Kamienia Katyńskiego. Odprawiona została msza święta w intencji zamordowanego w Katyniu por. Mariana Szachowicza i wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej, w której wzięli udział przedstawiciele władz gminy Jedlińsk z wójtem gminy Wojciechem Walczakiem i radną Ewą Ofiarą oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi Bierwce. Po mszy uczniowie naszej szkoły zaprezentowali inscenizację pt. „Katyń – Golgota Wschodu”. Staraliśmy się ukazać w niej losy porucznika Mariana Szachowicza, zamordowanego 27 kwietnia 1940 roku przez stalinowskich oprawców. Poprzez losy jednego człowieka chcieliśmy pokazać dramat Katynia, dramat 21 tysięcy zamordowanych tam polskich oficerów, dramat polskiej historii. Po inscenizacji udaliśmy się na plac szkolny, gdzie odbyła się uroczystość odsłonięcia tabliczki katyńskiej por. Mariana Szachowicza zainstalowanej na kamieniu, w pięknym otoczeniu zieleni. Ks. proboszcz Janusz Chamera poświęcił kamień i odmówił modlitwę w intencji zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze oficerów.

Następnie odbył się apel poległych podczas którego uczniowie zapalili znicze ośmiu oficerom, w tym Marianowi i jego bratu Zygmuntowi Szachowiczom – zamordowanym w Katyniu. Następnie nauczycielka historii Bożena Zbrożyna przypomniała tragiczną historię katyńskiego lasu. W swoim wystąpieniu wójt, pan Wojciech Walczak zwrócił uwagę na ogromną wartość wychowawczą takich uroczystości patriotycznych dla trwania pamięci następnych pokoleń Polaków. Podobnie pani Ewa Ofiara, radna wsi Bierwce, wskazywała na konieczność zachowania pamięci i dumę z dokonań bohaterów narodowych, tych wielkich i nieznanych, którzy oddali życie za ojczyznę.

W swoim wystąpieniu pani dyrektor Joanna Mazur podziękowała wszystkim za organizację uroczystości oraz sponsorom, dzięki którym mogła się ona odbyć: Ewie Ofierze, państwu Szczepaniakom i Zabielskim. Zobowiązała całą społeczność naszej szkoły do dbania o to szczególne miejsce i organizowania corocznych uroczystości upamiętniających por. Mariana Szachowicza i wszystkie ofiary zbrodni katyńskiej.

Z pewnością taka uroczystość jak ta, pozwoli nam przekazywać pamięć o ofiarach tej straszliwej Zbrodni i skłaniać młodych Polaków do szacunku oraz zagwarantowania im pamięci w przyszłych pokoleniach polskiego narodu.

Bożena Zbrożyna, nauczycielka historii w PSP Bierwce

@Copyright Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic,
jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.

Kontakt

bierwce@gmail.com

Bierwce 22
26-660 Jedlińsk