O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 sierpnia 2002 roku.
Skład zarządu :

Prezes zarządu                   Ewa Ofiara

Wiceprezes zarządu           Iwona  Górecka

Skarbnik/sekretarz             Jacek Maciej Kozłowski

Członek  zarządu                  Barbara Jadwiga Sadowska  

Członek zarządu                  Ewa Hanna Zuber

 

Komisja Rewizyjna             Adam   Ciężkowski 

                                               Sylwester Król

                                               Lidia  Maik

 

Administratorzy strony        Andrzej Dąbrowski

                                                Łukasz Dąbrowski

Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:

  • Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic, jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.
  • Do zadań realizowanych przez Stowarzyszenie należą również inicjatywy związane z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

@Copyright Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic,
jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.

Kontakt

bierwce@gmail.com

Bierwce 22
26-660 Jedlińsk