Wystawa – List

 

 

 

Drodzy Państwo

 

30 lipca 2018 r., zawiązał się komitet wystawy pod moim przewodnictwem i honorowym patronatem księdza proboszcza oraz znakomitymi moimi współpracownikami: Magdaleną Michalską-Ciarką i Haliną Krupą jako nieocenionymi konsultantami oraz Ewą Ofiarą sekretarzem i koordynatorką czuwającą nad całością przygotowań i logistyką realizacji tego przedsięwzięcia. Nie powinienem im za to dziękować, bo chyba wszyscy choć w części musieli zdawać sobie sprawę z tego dosyć ryzykownego, trudnego, a także niezwykłego przedsięwzięcia jakim było przygotowanie profesjonalnej wystawy w Bierwcach. Ale trzeba podkreślić, że bez wsparcia księdza proboszcza i bezwarunkowego zaufania jakim nas obdarzył tej wystawy by po prostu nie było, za co bardzo jestem księdzu wdzięczny. Bez wykorzystania ogromnej wiedzy faktograficznej i merytorycznej Haliny Krupy ta wystawa byłaby znacznie uboższa. Halinko, bardzo ci za wszystko dziękuję. Bez walki i nieustępliwości o każdą linijkę tekstu, literę i przecinek wdzięczny jestem Magdzie mojej żonie, która w chwilach kryzysu i zwątpienia zawsze podnosiła nas na duchu, a bez jej wnikliwości w sens tekstów, które są istotną częścią ekspozycji, daleko byłoby do merytorycznego profesjonalizmu tej wystawy. I jestem Ci za to bardzo wdzięczny. Oczywiście jest i Ewa Ofiara nasz zaprawiony w bojach koordynator i wspaniały organizator. To dzięki Tobie praktycznie z niczego (dosłownie kilku desek i materiału, plastrów i pinesek, wyciągniętych z domu wieszaków) mamy tak profesjonalnie urządzona wystawę, a Twojego zaangażowania w załatwianie wszelki formalności dotyczących np. wydruków nie da się przecenić. Bez Twojej pomocy i ciężkiej pracy na pewno by to wszystko się po prostu nie udało. Powinienem podziękować jeszcze wielu osobom: Panu Andrzejowi Dąbrowskiemu i Panu Andrzejowi Sławińskiemu i Panu Krzysztofowi Ofierze za wszechstronną i bezinteresowną pomoc. Dziękuję Panu Markowi Dąbrowskiemu za dokumentację całego wydarzenia. Dziękuję wszystkim Paniom za wyśmienite ciasta, które uświetniły naszą powystawową biesiadę. Ale nade wszystko dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i podzielili się z nami swoją pamięcią i fotografiami, które zasiliły Archiwum Cyfrowe Stowarzyszenia, a część z tych fotografii i pamiątek możemy dziś podziwiać na wystawie.

W założeniu wystawa ta miała ukazywać historyczną narrację wydarzenia jakim było powstanie najpierw kaplicy potem kościoła i parafii a na koniec budowę murowanej świątyni. Nie chodziło nam o to aby przedstawić chronologiczny bieg wydarzeń, to bowiem jest opisane w wielu publikacjach na ten temat. Bardziej natomiast skupiliśmy się na ukazaniu procesu historycznego w świetle listów i dokumentów wędrujących pomiędzy decydentami o być albo nie być kościoła bierwieckiego i parafii oraz o najważniejszych momentach tej burzliwej historii: moment budowy dwóch kościołów – tego pierwszego drewnianego i tego dzisiejszego murowanego. Jakimś przedziwnym zbiegiem okoliczności oba te wydarzenia przypadają na najbardziej ważne momenty współczesnej historii Polski. Oba maja niemal taką samą strukturę i dramaturgię. Czytając zamieszczone na wystawie dokumenty można odnieść wrażenie, że logicznie rzecz ujmując oba te obiekty nie powinny powstać, biorąc pod chłodną i rozumową ocenę piętrzące się problemy jakim trzeba było stawić czoła. Ale jeśli rozum tego nie ogarnie to serce i wiara zawsze doprowadzi do celu. Wypływa stąd nauka i pointa także tej naszej wystawy. Bo przecież i my również znając realia i biorąc pod chłodną i rozumową ocenę piętrzące się problemy jakim trzeba było stawić czoła nie mieliśmy żadnych szans aby taką wystawę zrealizować: bez jakiegokolwiek wsparcia władz gminy, z minimalnym, a właściwie symbolicznym dofinansowaniem  ze strony LGD razem dla Radomki. Pracując i poświęcając wolny czas oraz angażując prywatne środki finansowe możemy z całą odpowiedzialnością mówić, że to jest NASZA BIERWIECKA WYSTAWA. Bo mimo wszystko mieliśmy nadzieję pomni tego czego dokonali Ci ludzie, których na tej wystawie wspominamy, że rozum i logiczna kalkulacja to nie wszystko, jest jeszcze serce i wiara, która naprawdę czyni cuda.

Jeszcze raz dziękując wszystkim za zaangażowanie i pomoc pragnę podkreślić że wszystkie pozytywne oceny i sugestie dotyczące tej wystawy proszę kierować na ręce głównych organizatorów tego przedsięwzięcia tj. księdza proboszcza Janusza Chamery i Ewy Ofiary Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic. Natomiast zapytania, uwagi i krytykę przyjmę z największą pokorą i zrozumieniem.

Pragnę też od razu zastrzec, że nie było naszym celem ani zamierzeniem aby ta wystawa i towarzyszące jej uroczystości były w jakiejkolwiek części czyjąkolwiek kampanią przedwyborczą. Jeśli odnieśliście Państwo takie wrażenie to w imieniu organizatorów bardzo za to przepraszam.

 

Z wyrazami szacunku

Ryszard Ciarka

Bierwce 15.09.2018

@Copyright Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic,
jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.

Kontakt

bierwce@gmail.com

Bierwce 22
26-660 Jedlińsk