Październik 15, 2018

Wystawa - List

Wystawa – List

      Drodzy Państwo   30 lipca 2018 r., zawiązał się komitet wystawy pod moim przewodnictwem i honorowym patronatem księdza proboszcza oraz znakomitymi moimi współpracownikami: Magdaleną Michalską-Ciarką i Haliną Krupą jako nieocenionymi konsultantami oraz Ewą Ofiarą sekretarzem i koordynatorką czuwającą nad całością przygotowań i logistyką realizacji...

@Copyright Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic,
jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.

Kontakt

bierwce@gmail.com

Bierwce 22
26-660 Jedlińsk