STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BIERWCE I OKOLIC ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSACH:

KONKURS KULINARNY „BIERWIECKA BABA”

Ciasto – (Babę, babki i babeczki) należy dostarczyć do godz. 14.30  w dniu 09.09.2018 (niedziela) do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bierwcach przed rozpoczęciem Jarmarku Ludowego.

KONKURS TAŃCA LUDOWEGO – zapisy podczas trwania Jarmarku Ludowego po ogłoszeniu przez organizatorów.

Uczestnicy konkursów otrzymają dyplomy, a zwycięzcom jury przekaże  nagrody – niespodzianki.

@Copyright Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic,
jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.

Kontakt

bierwce@gmail.com

Bierwce 22
26-660 Jedlińsk