Radość & Sukces

Radość & Sukces

Bardzo mile jestem zaskoczona wyróżnieniami jakie otrzymałam 18 czerwca 2018r. w Zakrzewie na konferencji z okazji jubileuszu 10-lecia LGD „Razem dla Radomki” dla członków założycieli. Po raz kolejny od Marszałka Województwa Mazowieckiego ( Adam Struzik) ,który napisał „ Za wieloletnią, rzetelna i efektywną pracę na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim oraz cenny wkład w rozwój Stowarzyszenia.

Gratulacje i podziękowania za 10 lat obywatelskiego trudu na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego obszaru  LGD  „Razem dla Radomki”  w duchu idei LEADERA otrzymałam od prezesa pana Cezarego  Nowka. W imieniu członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic , oraz Biesiady Bierwieckiej  podziękowałam za wieloletnie wsparcie dla naszych projektów. Mam nadzieję ,że kolejne lata będą procentowały sukcesami i efektywnymi działaniami związanymi z  aktywizacją społeczeństwa lokalnego.

Za każdym wyróżnieniem kryje się sztab mądrych ludzi. W moim przypadku jest to rodzina, członkowie Stowarzyszenia, Biesiada Bierwiecka, mieszkańcy, którym pragnę bardzo serdecznie podziękować za wszelką pomoc. Ta statuetka i dyplom są również dla Was!

Ewa Ofiara – prezes SRWB i O

 

 

@Copyright Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic,
jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.

Kontakt

bierwce@gmail.com

Bierwce 22
26-660 Jedlińsk