Lipiec, 2018

Radość & Sukces

Radość & Sukces

Radość & Sukces Bardzo mile jestem zaskoczona wyróżnieniami jakie otrzymałam 18 czerwca 2018r. w Zakrzewie na konferencji z okazji jubileuszu 10-lecia LGD „Razem dla Radomki” dla członków założycieli. Po raz kolejny od Marszałka Województwa Mazowieckiego ( Adam Struzik) ,który napisał „ Za wieloletnią, rzetelna i efektywną pracę na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich w...

@Copyright Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic,
jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.

Kontakt

bierwce@gmail.com

Bierwce 22
26-660 Jedlińsk