Rozstrzygnięcie konkursu na najaktywniejszych uczestników szkoleń e-learningowych

Rozstrzygnięcie konkursu na najaktywniejszych uczestników szkoleń e-learningowych
W ramach realizacji projektu „Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych” finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich LGD „Razem dla Radomki” rozstrzygnęło konkurs na najaktywniejszych uczestników szkoleń e-learningowych, którym przyznane zostały nagrody – nowoczesne tablety multimedialne.
• Kryteriami wyboru w konkursie była ilość wykonanych szkoleń, oraz średnia ocena z testów podsumowujących szkolenia. Wśród wyróżnionych trzech najaktywniejszych osób znalazła się wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic Iwona Górecka, która zajęła pierwsze miejsce za zrealizowane 6 szkoleń, średni wynik z testów – 94,87%.
Serdecznie gratulujemy zdobywczyni nagrody, a pozostałym osobom dziękujemy za udział w projekcie, bo dzięki waszemu zaangażowaniu i zajęciu pierwszego miejsca na najaktywniejszą organizację pozarządową w szkoleniach e-learningowych mogliśmy bardzo liczną grupą wziąć udział w jednodniowym wjeździe studyjnym na lubelszczyznę.
Ewa Ofiara –Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

@Copyright Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic,
jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.

Kontakt

bierwce@gmail.com

Bierwce 22
26-660 Jedlińsk