Projekt -Promocja dziedzictwa kulturowego przez zespół Biesiada Bierwiecka

Projekt -Promocja dziedzictwa kulturowego przez zespół Biesiada Bierwiecka

 

 

Andrzejkowo w Bierwcach!

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic zrealizowało Lokalną Inicjatywę Społeczną pod nazwą „Promocja dziedzictwa kulturowego przez zespół Biesiada Bierwiecka ” w ramach zadania publicznego pn. „Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych” współfinansowanego ze środków otrzymanych w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt „Promocja dziedzictwa kulturowego przez zespół Biesiada Bierwiecka” jest bezpośrednią kontynuacją działań  jakie podjęło  Stowarzyszenie w ramach ubiegłorocznego projektu „Poszukiwacze kultury” dofinansowanego z FIO – Mazowsze Lokalnie. Efektem owych działań było powołanie grupy śpiewaczej „ Biesiada Bierwiecka”, która już na stałe wpisała się w kulturowy krajobraz Bierwiec .We wrześniu br roku Stowarzyszenie nawiązało kontakt z lokalną telewizją Jedlińsk TV w celu nagrania materiału filmowego promującego dokonania zespołu „Biesiada Bierwiecka”, którego uroczysta premiera dzięki pozyskanym środkom odbyła się w listopadowe popołudnie Andrzejkowe, by uchwycić niepowtarzalny klimat i energię członków zespołu. Wszyscy uczestnicy projektu zostali obdarowani pięknie wydanymi z tej okazji płytami DVD. Powstaniu płyty przyświecała idea utrwalenia przynajmniej niewielkiego fragmentu z bogatego wachlarza tradycyjnych melodii granych i śpiewanych w naszych okolicach. Wydawnictwo płyty było odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na tradycyjną muzykę i utrwalenie dla przyszłych pokoleń lokalnych tradycji muzycznych i integrację międzypokoleniową w trakcie działań projektowych. Uroczystość  oprócz prezentacji filmu i występu” na żywo” zespołu śpiewaczego połączona była z wykładem i praktyczną prezentacją na temat dokumentacji audiowizualnej , techniki i zasad filmowania oraz umieszczania multimediów w przestrzeni publicznej( YouToobe, strony www) na konkretnym przykładzie zrealizowanego filmu , co spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania zarówno młodszego jak i starszego pokolenia. W tym dniu nie zabrakło tradycyjnych wróżb, występów, zabawy i  poczęstunku dla wszystkich uczestników spotkania.

W sposób szczególny wyrażono też podziękowania akompaniatorowi i kierownikowi artystycznemu Biesiady panu Sławomirowi Wasilewskiemu za dotychczasowe zaangażowanie w rozwój lokalnej grupy śpiewaczej, która stała się niekwestionowaną wizytówka lokalnej społeczności.

Zapraszamy do obejrzenia naszych dokonań ( Na ludowo, z przytupem-VI Jarmark ludowy)  i zrealizowanego teledysku na  https://www.youtube.com/watch?v=TZACO8Y3OfQ

30 listopada odbyły się tradycyjne Andrzejki, ale tym razem spotkanie w miejscowej szkole stało się również okazją do podsumowania działalności Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic w mijającym roku a zarazem było finałem projektu „Promocja dziedzictwa kulturowego przez zespół Biesiada Bierwiecka” Oprócz więc tradycyjnych w tym dniu wróżb, występów, zabawy i  poczęstunku dla wszystkich uczestników spotkania, odbyła się także uroczysta premiera filmu zrealizowanego przez TV Jedlińsk o Biesiadzie Bierwieckiej. Wszyscy uczestnicy projektu zostali obdarowani pięknie wydanymi z tej okazji płytami DVD. W sposób szczególny wyrażono też podziękowania akompaniatorowi i kierownikowi artystycznemu Biesiady panu Sławomirowi Wasilewskiemu za dotychczasowe zaangażowanie w rozwój lokalnej grupy śpiewaczej, która stała się niekwestionowaną wizytówka lokalnej społeczności.

Ewa Ofiara – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

 @Copyright Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic,
jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.

Kontakt

bierwce@gmail.com

Bierwce 22
26-660 Jedlińsk