Relacja z projektu Mikołajki

dsc_0874

 

mazowsze

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic zrealizowało projekt pt „MIKOŁAJKI, Seniorzy dzieciom – międzypokoleniowe spotkanie artystyczne” wyłoniony w Konkursie na Lokalne Inicjatywy Społeczne, realizowany w ramach zadania publicznego pt. „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” finansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)”

Uczestnikami projektu była grupa aktywnych seniorów 60+ .W ramach prowadzonego projektu systematycznie odbywały się warsztaty wokalno-muzyczne połączone ze spotkaniami i próbami zespołu Biesiada Bierwiecka z akompaniatorem i opiekunem muzycznym. Podczas spotkań zespół śpiewaczy udoskonalił i przygotował nowy repertuar.  Członkowie grupy mogli dzięki zdobytemu doświadczeniu wystąpić na: Dniu Seniora w GCK i KF w Jedlińsku (17listopada) oraz na Andrzejkach Folkowych (26 listopada) we Wrzosie gm. Przytyk. Występy dały szansę członkom Biesiady zaprezentowania nabytych umiejętności oraz obycia się z grupą słuchaczy. Zapewniły też możliwość rozwoju artystycznego i pokazania swych osiągnięć poza własną gminą. Kolejnym efektem działań był udział Biesiady Bierwieckiej w Mikołajkach artystycznych – Seniorzy dzieciom (6 grudnia) w PSP Bierwce. W tym dniu w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bierwcach pojawili się niecodzienni goście: seniorzy i członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic, aby swoją obecnością i  występem artystycznym uprzyjemnić dzieciom czas oczekiwania na pojawienie się Mikołaja i nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. Nie zabrakło wspomnień z dzieciństwa seniorów, którymi udało się zainteresować dzieci. Opowieści seniorów ukazały skromne, ale pełne serdeczności i radości czasy minione. Członkowie Biesiady przygotowali specjalny program artystyczny przeznaczony do wspólnego rodzinnego śpiewania i kolędowania. Mikołajki były spotkaniem łączącym trzy pokolenia (dziadków, rodziców, wnuków) i stały się szansą nawiązania bliższych relacji, poznania historii i tradycji własnej mikrospołeczności. Tego dnia wspólnie obejrzano przygotowane przez rodziców przedstawienie „Rzepka” J. Tuwima Celem spotkania było podsumowanie zrealizowanego przez Stowarzyszenie projektu „MIKOŁAJKI, Seniorzy dzieciom – międzypokoleniowe spotkanie artystyczne”, wzmocnienie więzi przywołanie wspomnień z dzieciństwa seniorów. Mam nadzieję, że były to bajeczne i niezapomniane Mikołajki, które przyniosły radość dzieciom, a to dzięki temu ,że  Mikołaj i pomagające w tym dniu Mikołajki miały dla nich prezenty.

O sukcesie przedsięwzięcia może świadczyć fakt, że Biesiada Bierwiecka została poproszona o kolejne uświetnienie spotkania artystycznego połączonego ze śpiewem kolęd, które odbyło się 11 grudnia w niedzielne popołudnie w Sali kameralnej PSP w Bierwcach.

Ewa Ofiara – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0977 

dsc_0987

dsc_1029

dscn2329

dscn2332

dscn2346

dscn2357

dscn2367

dscn2375

dscn2379

dscn2381

dscn2382

dscn2385

dscn2388

dscn2389

dscn2391

dscn2397

dscn2398

dscn2400

 

 

@Copyright Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic,
jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.

Kontakt

bierwce@gmail.com

Bierwce 22
26-660 Jedlińsk