Projekt Mikołajki

dsc_0772

dsc_0914

 

mazowsze

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic realizuje projekt pt „MIKOŁAJKI, Seniorzy dzieciom – międzypokoleniowe spotkanie artystyczne” złożony w Konkursie  na Lokalne Inicjatywy Społeczne, realizowanego w ramach zadania publicznego pt. pt. „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” finansowanego z środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)”

W ramach projektu prowadzimy warsztaty wokalne- wsparcie dla grupy śpiewaczej Biesiada Bierwiecka z zakresu nauki śpiewu i poprawy umiejętności wokalnych. Drugim zadaniem będzie wyjazd andrzejkowy dla uczestników projektu , na lokalny koncert ludowy. Wyjazd będzie szansą dla członków zespołu zaprezentowania nabytych umiejętności. Członkowie  Biesiady będą też aktywnie uczestniczyć w organizowanych w PSP Bierwce 6 grudnia Mikołajkach artystycznych –seniorzy dzieciom, które mają na celu przybliżenie tradycji wspólnego śpiewania  i kolędowania, wzajemne obdarowanie się symbolicznymi prezentami połączone ze wspomnieniami dawnych zwyczajów. Celem  planowanego spotkania jest wzmocnienie więzi międzypokoleniowej przywołanie wspomnień z dzieciństwa seniorów, którymi zainteresują się dzieci i młodzież. Wspomnienia seniorów ukażą  skromne , ale pełne serdeczności i radości czasy minione.

Prezes SRWB i O  Ewa Ofiara

 

@Copyright Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic,
jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.

Kontakt

bierwce@gmail.com

Bierwce 22
26-660 Jedlińsk