Listopad 27, 2016

Projekt Mikołajki

Projekt Mikołajki

    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic realizuje projekt pt „MIKOŁAJKI, Seniorzy dzieciom – międzypokoleniowe spotkanie artystyczne” złożony w Konkursie  na Lokalne Inicjatywy Społeczne, realizowanego w ramach zadania publicznego pt. pt. „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” finansowanego z środków Województwa...

@Copyright Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic,
jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.

Kontakt

bierwce@gmail.com

Bierwce 22
26-660 Jedlińsk