Projekt „ Poszukiwacze kultury”

 

Miejsce realizacji Bierwce 47 , gm. Jedlińsk

HARMONOGRAM ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH

Warsztaty z nowych mediów i poznania internetu – prowadzący Artur Sułek
Spotkanie : 04.07.2016 –godz.10.00 ( poniedziałek)
11.07.2016- godz.10.00 ( poniedziałek)
18.07.2016- godz.10.00 ( poniedziałek)
25.07.2016- godz.10.00 ( poniedziałek)

Kuchenne rewolucje –warsztaty kulinarne – prowadząca Elżbieta Bień

12.07.2016- godz. 16.00 ( wtorek)
19.07.2016- godz.16.00 ( wtorek
26.07.2016- godz.17.00 ( wtorek)

Warsztaty muzyczne gry na instrumentach ludowych- prowadzący Sławomir Wasilewski
07.07.2016 –godz.17.00 (czwartek)
14.07.2016- godz.17.00 ( czwartek)
21.07.2016-godz. 10.00 (czwartek)
28.07.2016-godz. 17.00 ( czwartek)
Warsztaty gry na instrumentach afrykańskich- trener Grzegorz Olewiński
02.07.2016- godz.17.00 ( piątek)
15.07.2016- godz.17.00 ( piątek)
14.07.2016- godz.17.00 ( czwartek)
21.07.2016- godz.17.00 (czwartek)
28.07.2016- godz. 17.00 ( czwartek)
Nordic Walking każdy piątek godz.19.00

 

logo_FIOML

@Copyright Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic,
jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.

Kontakt

bierwce@gmail.com

Bierwce 22
26-660 Jedlińsk