Czerwiec 19, 2016

Niezapomniany DZIEŃ DZIECKA

Niezapomniany DZIEŃ DZIECKA

Niezapomniany DZIEŃ DZIECKA Rodzice uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bierwcach przygotowali dla swoich dzieci spektakl zatytułowany „Książę szuka...

@Copyright Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic,
jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.

Kontakt

bierwce@gmail.com

Bierwce 22
26-660 Jedlińsk