Nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach

IMG_8645

 

Uroczystość nadania imienia Henryka Sienkiewicza Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach odbyła się 24 września 2015r.Na tę chwilę społeczność szkolna i Bierwiecka czekała już od dawna. Cała uroczystość rozpoczęła się od mszy Św .w parafialnym kościele celebrowanej przez KS. Biskupa Henryka Tomasika , ks. Proboszcza  J. Chamerę i zaproszonych księży, dokonano poświęcenia pięknego sztandaru z patronem szkoły. Potem przeszliśmy do szkoły na dalszą część , gdzie odśpiewaliśmy hymn państwowy. Dzieci złożyły ślubowanie i odśpiewały swój hymn szkolny przygotowany na tę okazje .Część oficjalną zakończyło symboliczne wbijanie gwoździ przez fundatorów sztandaru i wręczenie przez Panią dyr. Elżbietę Łobodę zaproszonym gościom pamiątkowych statuetek z nadania imienia i poświęcenia sztandaru.

Uczniowie zaprezentowali się wspaniale w części artystycznej w specjalnie uszytych strojach przystosowanych do poszczególnych odsłon twórczości Henryka Sienkiewicza : „ W pustyni i puszczy”, „Potop” , „Krzyżacy” , „Ogniem i mieczem” , „Pan Wołodyjowski”. To barwne przedstawienie wzbudziło w naszej pamięci własne odczucia z odbioru twórczości wielkiego Wieszcza.

Zarząd Stowarzyszenia

@Copyright Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic,
jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.

Kontakt

bierwce@gmail.com

Bierwce 22
26-660 Jedlińsk