Październik 4, 2015

Nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach

Nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach

  Uroczystość nadania imienia Henryka Sienkiewicza Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach odbyła się 24 września 2015r.Na tę chwilę społeczność szkolna i Bierwiecka czekała już od dawna. Cała uroczystość rozpoczęła się od mszy Św .w parafialnym kościele celebrowanej przez KS. Biskupa Henryka Tomasika , ks. Proboszcza  J. Chamerę i zaproszonych księży, dokonano...

@Copyright Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic,
jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.

Kontakt

bierwce@gmail.com

Bierwce 22
26-660 Jedlińsk