ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „Wieś aktywna – wczoraj a dziś”

DSCN5067

Projekt: „Wieś aktywna – wczoraj a dziś”

Dzięki uprzejmości dyrekcji PSP w Bierwcach w niedzielne popołudnie 26 października 2014r. odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie, realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic oraz Grupę nieformalną Aktywne Bierwce projektu Wieś aktywna – wczoraj a dziś.

Współpraca Stowarzyszenia, ze szkołą jest już tradycją i przekłada się na szereg wspólnych działań mających na celu integrację miedzypokoleniową oraz aktywizację mieszkańców wsi. Szkoła nie jest tylko miejscem edukacji najmłodszych mieszkańców Bierwiec, ale staje się centrum wokół którego skupiają się liczne działania kulturowe.

Tak było i tym razem. Trwające ponad dwa miesiące warsztaty, koncentrujące się na ludowej działalności artystycznej – plecionkarstwo, bibułkarstwo cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem zarówno starszego jak i młodego pokolenia. Uczestnicy mieli niecodzienną okazję poznania technik i tajemnic tradycyjnej sztuki zdobienniczej. Oczywiście nie udało się w pełni dosięgnąć poziomem i kunsztem wykonania prac mistrzyniom Pani Jolancie Falkiewicz, prowadzącej warsztaty bibułkarskie oraz Pani Halinie Pękali, prowadzącej warsztaty plecionkarskie. Jednak pod troskliwą opieką artystek można było w sposób jak najbardziej indywidualny doskonalić własną technikę. Warsztaty, które były zarazem miłym spotkaniem towarzyskim i formą wyrazu artystycznego cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem. Często brakowało wręcz miejsca przy stołach, aby pomieścić wszystkich chętnych. Wykonano liczne wspaniałe prace z rogożyny (koszyczki, reniferki ,baranki, torby pudełeczka oraz z bibuły różne rodzaje  kwiatów , motywy ludowe ozdoby choinkowe ), które zostały też zaprezentowane na wystawie kończącej realizację projektu.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty dziennikarsko-reportażowe, istotą których było pamięciowe odtworzenie nieistniejących już dziś miejsc i ich historii. Pracując na starych mapach i posługując się specjalnie przygotowanym kwestionariuszem starano się korzystając ze wspomnień najstarszego pokolenia odtworzyć tę najzwyklejszą codzienność życia wiejskiego. To były jedyne warsztaty, na które przybyli również panowie – seniorzy bierwieccy : Pan Jan Konopka, Tadeusz Majchrzak, Franciszek Kalbarczyk z Czarnego Ługu , Stanisław Nowiński z Kruszyny. Panie z Bierwiec: Zofia  Sułek, Teresa Rudecka,  Marianna Kwiatkowska ,Anastazja Kwiecień ,Krystyna Górka , Halina Maj,Teresa Czajka , Teresa Markowska. Oczywiście udało się odtworzyć jedynie  znikomy fragment historii, okazało się, że niekiedy pamięć zawodzi, dlatego też uzupełnieniem pamięci były stare, rodzinne fotografie, które udostępnili mieszkańcy Bierwiec. W oparciu o te stare zdjęcia wykonano dwie prezentacje multimedialne Bierwce. Moje miejsce na ziemi oraz Zachowane w pamięci. Bierwce – miejsca i ludzie. które zaprezentowano podczas niedzielnego spotkania. Uzupełnieniem warsztatów były zajęcia fotograficzne dla najmłodszych uczestników. W ramach zajęć plenerowych powstały wspaniałe prace- impresje fotograficzne- świadczące o wielkiej wrażliwości artystycznej dzieci. Prace te obok starych fotogramów również można było zobaczyć na wystawie .To wszystko zawdzięczamy wspaniałym trenerom Pani Magdzie Michalskiej Ciarka i Panu Ryszardowi Ciarka z Warszawy prowadzącym nasze warsztaty reportażowo –dziennikarskie.

Dodatkowym akcentem był przygotowany przez Panią Bożenę Zbrożyna a przeprowadzony przez nauczycielki PSP konkurs wiedzy o rodzinie Państwa Przyłęckich, dawnych właścicielach wsi Bierwce.

Nie zabrakło również pokazu tradycyjnych prac wiejskich robienia masła, darcia pierza, pieczenia chleba, a wspaniała, porywająca do tańca muzyka w wykonaniu kapeli Braci Tarnowskich i poczęstunek złożony z potraw regionalnych oraz przepysznych wypieków Pań ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic  i uczestniczek projektu były dopełnieniem całości.

Wszyscy bawili się wspaniale, a obecność gości: Pana wójta Wojciecha Walczaka z małżonką Ireną,  księdza proboszcza Janusza Chamery,  dyr. Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku Agnieszki Gryzek, dyr. Publicznego Przedszkola w JedlińskuWandy Walczak i wielu innych osób była potwierdzeniem, że aktywność nasza zdobywa coraz większe uznanie. Mamy wielką nadzieję ,że to dobry początek ,by zdobywać nowe środki na dalsze nasze pomysły i działania. 

Ewa Ofiara

 

Projekt  ” Wieś aktywna – wczoraj a dziś”  dofinansowny ze środków Programu ” Fundusz Inicjatyw Obywatelskich -Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy , Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

 

logo_FIOML

@Copyright Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic,
jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.

Kontakt

bierwce@gmail.com

Bierwce 22
26-660 Jedlińsk