Ruszył projekt w BIERWCACH !

DSCN4504

 

Ruszył projekt w BIERWCACH !

ZDERZENIE POKOLEŃ -„MŁODZI I SENIORZY NA RZECZ EDUKACJI KULTUROWEJ „

Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 .Organizatorem jest LGD”Razem dla Radomki” ,a  partnerem na terenie Gminy Jedlińsk Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic.

W ramach projektu od maja do listopada 2014r. realizowane są zajęcia dla osób w wieku 60 plus i młodzi od 10 do 18 roku życia. Chcemy zainspirować obie grupy wiekowe do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej, pokazać możliwości aktywnego i pomysłowego spędzania wolnego czasu. Różnorodność i innowacyjność działań przyczyni się do poprawy sprawności fizycznej osób starszych , pobudzenia i zwiększenia ich aktywności do uczestnictwa w życiu społecznym oraz poprawy jakości ich życia. W projekcie podjęte zostaną inicjatywy kulturalne – umożliwiające konfrontację spojrzeń , wymianę doświadczeń i umiejętności osób w różnym wieku, a także działania wokół nowych technologii .Osoby młode staną się przewodnikami starszych po świecie techniki. Osoby starsze uczyć będą młodszych kultury, tradycji i  dziedzictwa obszarów wiejskich, która dziś staje się elementem zapomnianym.

Projekt przewiduje realizację następujących zajęć :

-warsztaty z zakresu komunikacji społecznej i edukacji artystyczno –kulturalnej

-Senior Fit- Fitness dla seniora,  Nordic  Walking

-warsztaty z zakresu fotografii, nagrywania filmów multimedialnych i ich obróbki cyfrowej pn. „Jedna ulica , tysiąc wspomnień „

-warsztaty kulinarne

-warsztaty muzyczne „Rytm Ulicy”: na które składają się zajęcia z gry na instrumentach perkusyjnych ( afrykańskich ), zajęcia gry na instrumentach ludowych oraz zajęcia z nauki tańca nowoczesnego i tradycyjnego.

Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników.

Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom projektu, aby znaleźli wspólną płaszczyznę porozumienia ,  i realizację   twórczych inicjatyw również po jego zakończeniu .

Ewa Ofiara- Prezes  Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

Projekt  ” Wieś aktywna – wczoraj a dziś”  dofinansowny ze środków Programu ” Fundusz Inicjatyw Obywatelskich -Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy , Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

logo_FIOML

@Copyright Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic,
jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.

Kontakt

bierwce@gmail.com

Bierwce 22
26-660 Jedlińsk