Otwarcie drogi w Bierwcach 21 grudnia 2013 r.

DSC_0588

 

W tym dniu zebrali się mieszkańcy wsi Bierwce , aby podziękować za inwestycję odcinka drogi za szkołą ,która z jednej strony u wlotu łączy się z drogą powiatową a z drugiej z drogą gminną w kierunku PKP i  drogi powiatowej.
Ks.J.Chamera po wspólnej modlitwie o bezpieczne korzystanie przez wszystkich użytkowników tej drogi dokonał poświęcenia. Potem nastąpiło przecięcie wstęgi przez przedstawicieli Gminy Jedlińsk , dzieci oraz mieszkańców wsi.

 

@Copyright Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic,
jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.

Kontakt

bierwce@gmail.com

Bierwce 22
26-660 Jedlińsk