Koncert chóru CANTO w Bierwcach

W dniu 6 stycznia 2014 roku w kościele Niepokalanego Serca NMP w Obraz 234Bierwcach w święto Trzech Króli odbył się koncert Bożonarodzeniowy kolęd  pastorałek nauczycielskiego chóru Canto z Przysuchy.
Po wejściu do kościoła odczuwało się podniosłą  atmosferę czemu sprzyjał widok szopki Bożonarodzeniowej , pachnących choinek i chóru Canto prezentującego się na tle ołtarza.
Byli przedstawiciele władz samorządowych gminy Jedlińsk , dyr. PSP Bierwce z nauczycielami, parafianie oraz licznie przybyli goście.
Trudno jest słowem pisanym oddać emocje, które towarzyszyły temu koncertowi , bowiem trudno oddać uczucia ,które budzi pieśń, gdy się jej po prostu słucha. Tej harmonii 35 głosów kierowanych sprawnymi ruchami rąk dyrygenta pana Jerzego Mazurka.
Chór podczas występu wykonał wiele utworów  znanych polskich kolęd oraz mniej znanych ze swojej ostatnio wydanej   płyty  z okazji 20 -lecia swojego istnienia.
Ks. proboszcz Janusz Chamera dziękując chórowi powiedział,że chór Canto występował na różnych festiwalach , konkursach , wielu  kościołach  .Zdobywał liczne nagrody ,wyróżnienia i dowody uznania. Tym bardziej podziękował ,że chór wystąpił w parafii Bierwce.
Z kolei Ewa Ofiara -prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic w imieniu zarządu podziękowała chórowi za przyjęcie zaproszenia i wspaniały koncert.Podkreśliła wysiłek i pasję chóralnej rodziny do muzyki i śpiewu.
Pani Krystyna Bielawska -prezes stowarzyszenia chóru Canto podziękowała ks. Jauszowi Chamerze i pani Ewie Ofiara za zaproszenie i miła atmosferę w Bierwcach .Powiedziała ,że wielu chórzystów oprócz pracy zawodowej realizuje swoje pasje właśnie w śpiewie. Koncertując w kraju i za granicą dla wielu z nich jest to sposób spędzania czasu i sposobu na życie ,oraz ogromna radość z powodu aplauzu słuchaczy .
Nie kryjąc wzruszenia gorącymi brawami nagrodziła chórzystów publiczność zgromadzona tego dnia w kościele.
Po zakończeniu koncertu chór oraz zaproszeni goście udali się do świetlicy PSP Bierwce na poczęstunek przygotowany przez członkinie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic.
Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego dnia w naszej miejscowości  pomimo wielu trudności techniczych (braku prądu i wody) pragnę z całego serca podziękować za agregaty prądotwórcze i wszelką okazaną pomoc . Spisaliście się na medal.

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic Ewa Ofiara

@Copyright Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic,
jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.

Kontakt

bierwce@gmail.com

Bierwce 22
26-660 Jedlińsk