Z życia szkoły w Bierwcach: osiągnięcie uczniów ( I miejsce w konkursie ), udział w wystawie…

Uczniowie klasy VI PSP w Bierwcach pod opieką nauczycielki historii mgr. Bożeny Zbrożyny wzięli udział w V edycji konkursu na projekt edukacyjny pt. Póki nie jest za późno organizowanego przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu. Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współ-czesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz losami ludzi z nimi związanych, do czego w naszej szkole szczególnie przywiązujemy wagę. Uczniowie przygotowali dwa projekty :

1. „Tylko mi Ciebie żal- opowieść o Stanisławie Wernerze” ( Jakub Król, Patryk Żarłok )

2. „Tu śpią snem wiecznym … – Mauzoleum Legionistów w Żytkowicach”( Magda Nogalska, Paulina Wójcik, Karolina Tarnowska ).

Projekt dotyczący życia i śmierci Stanisława Wernera opracowany przez Jakuba Króla i Patryka Żarłoka został uhonorowany I miejscem, co jest niebywałym osiągnięciem.

Uczniowie wraz z opiekunką udali się do Łambinowic k. Opola gdzie ma siedzibę Centralne Muzeum Jeńców Wojennych – organizator konkursu. Program pobytu był bardzo bogaty. Mieliśmy okazję uczestniczyć w prawdziwej sesji naukowej „Jeśli nie pamięć – to co?..” oraz zwiedzić to niezwykłe miejsce pamięci poświęcone tysiącom ofiar wojen XX wieku. Nasz wyjazd był możliwy tylko dzięki uprzejmości i zaangażowaniu rodziców laureatów konkursu. Państwu Dorocie i  Sylwestrowi Królom oraz Dorocie i Jackowi Żarłokom, którzy sfinansowali podróż angażując własny czas i auto, dziękujemy!

 

 

DSCN0971

 

 

Udział w wystawie poświęconej 150 rodznicy Powstania Styczniowego

Do kategorii sukcesów zaliczyć należy również zaproszenie uczniów PSP Bierwce na uroczystość otwarcia wystawy poświę-conej 150 rocznicy Powstania Styczniowego zorganizowanej w GCK i KF w Jedlińsku. Nasz spektakl pt. „Niechaj Polska zna…” był znakomitym uzupeł-nieniem tej podniosłej uroczystości. Występ naszych uczniów ukazujący, losy powstańców z regionu – Bolesława Przy-łęckiego, właściciela majątku Bierwce, oraz jedlińszczan Konstantego Fijałkowskiego, Konstantego i Mateusza Barańskich na tle wydarzeń w historii ogólnonarodowej – spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem widzów. Również przedstawicielka Archiwum Państwowego w Radomiu, kustosz wystawy Pani Anna Jankowska – była pod wielkim wrażeniem naszego przedstawienia.

 

Bożena Zbrożyna, Anna Wilczyńska

@Copyright Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic,
jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.

Kontakt

bierwce@gmail.com

Bierwce 22
26-660 Jedlińsk