Marzec 10, 2013

Być Kobietą...

Być Kobietą…

    BYĆ KOBIETĄ …   Takie motto przyświecało spotkaniu z okazji Dnia Kobiet , które odbyło się w sobotę 9 marca w Bierwcach. Organizatorem było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic. Świetlica w PSP Bierwce tego dnia wypełniła się licznie zaproszonymi gośćmi , paniami z Bierwiec i okolic , które wspólnie...

@Copyright Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic,
jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.

Kontakt

bierwce@gmail.com

Bierwce 22
26-660 Jedlińsk