Otwarcie szkoły w Bierwcach

25 listopada 2011r. odbyło się uroczyste otwarcie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierwcach. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonały osoby, które przyczyniły się do powstania nowej siedziby szkoły – Wójt Gminy Wojciech Walczak, wicewojewoda Dariusz Piątek , reprezentujący Samorząd Województwa Mazowieckiego – Zbigniew Gołąbek,radna naszego terenu  Ewa Ofiara  Swoją obecnością zaszczyciła uroczystość Rada Gminy Jedlińsk z Przewodniczącym Rady Waldemarem Suliszem , dyrektorzy placówek z terenu gminy i licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Budowa nowej placówki rozpoczęła się we wrześniu 2010r. W placówce uczy się ponad 100 uczniów z gminy Jedlińsk. Nowoczesny obiekt – zastąpił stary wysłużony budynek – dwór Przyłęckich, w którym szkoła  mieściła się od 1945 roku. 

Koszt budowy zgodnie z umową z wykonawcą to brutto 3.963.538,62 PLN, zaś dofinansowanie unijne wynosi 3.369.007,82 PLN. Celem projektu było stworzenie  szkoły integracyjnej z klasami  integracyjnymi, wobec groźby likwidacji  istniejącej placówki i zamknięcia starego obiektu szkolnego wskutek jego złego stanu technicznego, poprawa warunków, bezpieczeństwa i jakości nauczania.

Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych na obszarach  wiejskich poprzez budowę Szkoły Podstawowej w Bierwcach" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2007-2013 PRIORYTET VII "Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego" Działanie 7.2 "Infrastruktura służąca edukacji".

"Wyrównanie szans edukacyjnych na obszarach wiejskich poprzez budowę Szkoły Podstawowej w Bierwcach" – projekt rozpoczęty w sierpniu  2010r. zakładał poprawę dostępu społeczności  Gminy Jedlińsk i Powiatu Radomskiego do podstawowej  infrastruktury edukacyjnej Inwestycja uzyskała dofinansowanie  unijne 85% to jest w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji PRIORYTET VII "Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału  ludzkiego", dla Działania 7.2 "Infrastruktura służąca edukacji", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W ramach projektu powstał parterowy , niepodpiwniczony budynek szkoły z poddaszem  nieużytkowym. Budynek szkoły składa się z części: wejściowej, administracyjnej (pokój nauczycielski z zapleczem, sekretariat z zapleczem, gabinet dyrektora, pokój pielęgniarki, sala świetlicy, zaplecze świetlicy, magazynek świetlicy), dydaktycznej (7 sal lekcyjnych, sala komputerowa, 4 zaplecza magazynowe sal lekcyjnych), oddziału zerowego (sala wielofunkcyjna "zerówki", zaplecze sanitarne), żywieniowej (sala konsumpcyjna, wydawalnia, zmywalnia, zaplecze socjalne), sportowej: (sala gimnastyki korekcyjne, 2 przebieralnie, magazynek sprzętu sportowego), pomieszczeń sanitarnych, technicznych. W pomieszczeniach obiektu będzie istnieć również biblioteka. Odbiór techniczny  zadania miał miejsce do 30 września 2011r.

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w BIERWCACH tel. 48 32-16-181

@Copyright Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest:
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic,
jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.

Kontakt

bierwce@gmail.com

Bierwce 22
26-660 Jedlińsk